Klean Kopenhagen går solo under navnet “Humade”

“HUMADE” ER DET NYE NAVN FOR KLEAN KOPENHAGEN

KLEAN Kopenhagen A/S har hidtil været en del af KLEAN+727-gruppen, men gennem et management buy-out får ledelsen nu fuldt ejerskab over selskabet. Derfor skifter selskabet også navn til Humade A/S. Selskabet vil iøvrigt fortsætte som hidtil, og opkøbet får ingen indflydelse på medarbejderne i Danmark eller Makedonien.

Salget sker i en god ånd, og der vil fortsat blive samarbejdet om kunder, hvor det kan være en styrke. KLEAN Aarhus vil fortsætte med 727 som partner i konstellationen 727+KLEAN, mens københavner kontoret, Humade A/S vil være helt uafhængigt med egen profil.

Selskabet i København har siden starten i 2010 været fokuseret på produkter og rådgivning til interesseorganisationer, ministerier, NGO’er, offentlige organisationer, og dertil en række start-ups, mens KLEAN i Aarhus har fokuseret på retail, cross channel og e-commmerce. Det er denne forskelligartede fokusering, der har gjort at synergieffekter har været begrænsede, og en fokuseret branding vil være mere gavnlig for kontorerne hver især.

Humade betyder mennesker og teknologi i samspil
Med navnet Humade ønsker selskabet at understrege sit fokus på at sætte mennesket i centrum. Partner Lis Witte forklarer: Humade leverer digital konceptudvikling med et menneskeligt ansigt. Vi er specialister i at operere i krydsfeltet mellem strategisk rådgivning og IT-udvikling – ALTID med fokus på at lave digitale løsninger, der giver værdi for brugerne. Vi har langvarige relationer med vores kunder – og projekter er noget vi gør sammen.

Med selvstændigheden vil der også blive sat yderligere tryk på internationalisering. Partner, Thomas Sciavitsky Bentsen uddyber: Humade er en dansk virksomhed, men arbejder også internationalt gennem søstervirksomheden, INSCALE A/S i Malaysia og Makedonien. Vi kan derfor tilbyde både rent dansk bemandede projekter, eller blandede teams med en differentieret prisstruktur.

Det bliver de tre partnere i Humade A/S Lis Witte, Thomas Sciavitsky Bentsen og Henrik Mou, som kommer til at lede kontorerne i København og Makedonien.

Om Humade A/S:
Humade A/S ligger i Bredgade i København. Vi er en dansk virksomhed, men vi arbejder også internationalt gennem INSCALE A/S i Malaysia og Makedonien. Kunderne hedder bl.a.: Forbrugerrådet, WHO, Cyklistforbundet, Sundheds- og Ældreministeriet, Miljøstyrelsen , Region Hovedstaden, Deemly, Lett, LegalDesk, Digitaliseringsstyrelsen og mange flere. Mange af vores projekter ligger i krydsfeltet mellem strategisk rådgivning og IT-udvikling – ALTID med fokus på at lave digitale løsninger, der giver værdi for brugerne.