Sådan startede det

Vi er Lis og Kristian. Vores rejse sammen startede for over 15 år siden i Digitaliseringsstyrelsen. Her var vi hver især med til at forme den omfattende digitalisering, som den offentlige sektor har gennemgået de sidste 30 år. Efterfølgende skiltes vores veje, men vi blev ved med at arbejde med digitalisering, innovation og it-projekter og vi blev begge ledere. —> Læs mere om os her

Vi har oplevet på egen krop, hvor svært det kan være at styre store og komplekse projekter og få ressourcer og opgaver til at gå op i en højere enhed. Og hvordan de gode intentioner og formål i ledelsesstrategierne ikke altid passer til virkeligheden derude. Og hvordan det at lave en ny plan eller priortere ikke altid har den effekt, vi ønsker.

I en sådan situation har vi også  oplevet, at det ikke altid er lige til at få skabt et trygt rum, hvor vi sammen kan tale om det, som er svært. Og hvordan den enkelte presses og relationerne lider. Det kan skabe grobund for en følelse af at stå alene med problemer, som reelt kun kan løses i fællesskab. Og føre til stress eller opsigelser. Læs mere om —> Stress skal løses i fællesskab  og —> Håndtering af konflikter

Vi mødtes for alvor igen 10 år senere. Her var vi begge blevet optaget af, hvorfor det skal være så svært, og hvad vi kan gøre ved det. Og vi havde hver taget en psykoterapeutisk udddannelse. Vi opdagede, at vi begge var optaget af, at der måske skulle nogle helt andre redskaber på banen, hvis vi skulle kunne bryde med ‘plejer’. Først og fremmest savnede vi tid til omtanke og reflektion. Og rum til at idéudvikle i stedet for at slukke ildebrande.

Med udgangspunkt i vores erfaringer har vi sammen dannet Organisationsterapi i 2022. Her vil vi sammen gerne være med til at hjælpe organisationer til at tale om både det, som er svært, og det som er håbefuldt. —> Læs mere om vores ydelser her

Vi har sammen udviklet nogle samtaleformater, som kan skabe psykologisk trygge rum til reflektion og omtanke. Hvor vi taler sammen på en anden måde, end vi gør til daglig. Hvor vi øver os i at stille anderledes og kraftfulde spørgsmål til hinanden. Og hvor vi taler om vores arbejdssituation, som den er, samtidig med at vi taler om, hvad vi ville foretrække i stedet for. Og vi trækker på den nyeste forskning på området. —> Læs mere om vores metode her

Vi tror, at der ligger (den næste bølge af) effektiviseringsgevinster i at skabe større ro og mere psykologisk tryghed i vores organisationer. Hvor vi sammen får forventningsafstemt rammer og ansvar og taler om de svære prioriteringer. Og samtalerne skal bringe ledelsen og medarbejderene sammen, hvis det for alvor skal gøre en forskel i ude i organisationens virkelighed. —> Læs mere om Psykologisk tryghed og —> Organisationer i ro

Vi er håbefulde, fordi der også politisk nu tales om, at vi måske allerede har lavet alle de store forandringer fra toppen med budget-redskaber og strategipapirer, som vi kan. De lavthængende frugter er høstet. Vi står nu tilbage med komplekse problemstillinger, som kræver andre redskaber. Det kunne være samtaler, der faciliterer at faglighed og strategi møder hinanden. Og hvor der er fokus på at opbygge relationer i stedet for styringsstrukturer. Læse mere om —> Projekter der præsterer og —> Bedre innovationsevne

 

Vi navigerer ud fra en række kerne-pointer

  • Det gør en forskel at skabe rum, hvor vi lytter nysgerrigt på hinanden, tager os tid til at reflektere og deler af vores erfaringer fra vores eget perspektiv.
  • Den enkelte må ikke efterlades med at have ansvar for at løse systemiske problemer. De komplekse problemer er et fælles ansvar, der skal løses sammen.
  • Vi har ikke råd til at køre medarbejderne ned med stress. Stress er en individuel oplevelse, men skal løses i fællesskab.

 

  • Man kan ikke være innovativ og løse problemer, hvis man ikke har psykologisk tryghed. Innovation kræver, at man kan være tilstede som hele mennesker og få plads til at tænke med på udfordringerne.
  • Og sidst men ikke mindst. Organisationer gør intet i sig selv. Det er menneskene i organisationen, der gør en forskel. Derfor skal vi møde hinanden som mennesker i vores opgaveløsning. Det er i den gode relation vi sammen skal løse fremtidens udfordringer

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år