Som en del af Region Hovedstaden budgetaftale 2012-2015 blev det besluttet at udvikle en app, der kan hjælpe borgerne i deres kontakt med sundhedsvæsenet. Via brugerinddragelse med deltagelse fra sundhedsfaglige, patienter, borgere og interessenter undersøgte arbejdsgruppen behovene for mobilteknologi i Region Hovedstaden og valget faldt på en tjeneste, der kunne hjælpe patienter og pårørende med at finde vej på hospitalet.

Formålet med Find Vej tjenesten var dels at hjælpe patienter, pårørende og andre gæster med at finde vej til den rette afdeling på hospitalet og dels at opfordre til Patient Empowerment og dermed anvende hospitalernes ressourcer bedst muligt samtidig med, at patienten fik den nødvendige støtte. Endvidere havde regionen et ønske om at brande sig selv som en region, der var på forkant med den digitale udvikling som værende til stede der, hvor borgerne er.

Udviklingen af Find Vej skete efter en iterativ og inkrementel udviklingsmetode i samarbejde med kunden. Selve projektet forløb over 2 udbudsrunder dvs. at første udbud var udendørs navigation og det andet udbud var indendørs navigation.

Første step, i forhold til udendørs navigation, var at lave en proof of concept på et hospital hvor etablering, forankring og lokalviden blev inkluderet – 3 vigtige succeskriterier som kunden vægtede højest var bl.a. at de besøgende reelt kunne finde frem til en navngiven indgang via sin smartphone, at de besøgende kunne fremsøge de enkelte afdelinger med forskellige termer og at ruterne var troværdige dvs. korteste mulige rute jf. omgivelserne. Med en godkendt proof of concept blev processen udrullet på de andre hospitaler med stor succes.

Kortgrundlaget var Open Street Map, som er en Open Source kortløsning. Det gav den fordel, at vi selv kunne indsende kort opdateringer for hospitalsområderne, uden at de først skulle igennem en større godkendelsesprocedure via eksterne aktører. Selvstændigheden ved dette valg indebar bl.a. at der blev teamet op med kort-entusiaster i regionen, som gennemgik matriklerne og optegnede manglende stisystemer, opdaterede- og ajourførte eksisterende veje, stier og bygninger.

På sigt betød dette detailarbejde bl.a., at der var mulighed for at tilbyde handicap-venlig navigation til de borgere og patienter som havde et behov for dette, da vi bl.a. havde identificeret trapper og andre ikke handicap-venlige forhindringer i kortlægningen.
Se omtale af projektet her

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år