Presset for at levere innovative løsninger i organisationerne accelererer – nye produkter skal lanceres, gamle problemer skal løses på nye måder og omverdene ændrer sig på måder som også har indflydelse på hvordan organisationen skal levere sine ydelser. Når vi taler om innovative organisationer er det vigtigt at huske at organisationer ikke er meget i sig selv – alt der blir gjort i en organisation bliver sat i verden af mennesker. Og i stigende grad er tiden løbet fra individet som den geniale idé-mager – langt den meste innovation er en hold-indsats. Den tænkning er generelt slået igennem i mange organisationer – bl.a. i scrum-organiseringen. Dvs. at forandrings- og innovations-presset afføder et højt pres på de afdelinger og teams, som skal følge med alle de ændringer som efterspørges. Men det er ofte i sig selv ikke nok med formaliserede procedurer og strukturer for at holde idé-kadancen – den interpersonelle og relationelle side af hvordan udviklingen foregår bliver mere og mere central.

Bl.a. Amy Edmundson viser i sine empiriske studier, at det er teams med en høj grad af psykologisk tryghed som bedst formår at levere de innovative løsninger. Dvs der hvor der er trivsel og tillid mellem medarbejdere og ledelse. Dermed bliver relationerne både internt i teamet og på tværs af organisationen væsentlige for at innovationen kan leveres. Og innovation bliver en funktion af kvaliteten af relationer i gruppen 

High performing teams og psykologisk tryghed er væsentligt sværere at implementere end strukturer og procedurer – det kræver et langt træk at genetablere tillid, rumme sårbarheden i også at kunne tage fejl, og lytte til de mange usagte ting, der foregår rundt om forandringer og innovationers tilblivelse. For mange er det utrænede evner – og et sted, hvor vi mangler et sprog for at kunne være i de uvisse processer.

Løsningen er sammen at øve sig i sårbare samtaler hvor fejl og tvivl har plads, at kunne have konflikter på en ikke opslidende måde og træne at kunne blive i uvisheden længere end det er rart, for at kunne nå frem til et gennembrud i indsigt og løsningsrum.

Udbyttet bliver teams der sammen kan gå ind i uvisheden i de innovative processer og holde ud at blive der uden at gå ned med stress. Og sammen komme frem til produkter og svar, der ikke er resultatet af dårlige løsninger af konflikter.

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag humade

Vores historie


Fra Klean Kopenhagen til Humade

Vi har eksisteret i mange år