Vi vil mere og mere online; købe brugt på dba.dk, finde vores næste bolig på boliga.dk og registrere flytning via borgerservice. Ikke nok med at vi gør det online, vi gør det også selv. Legaldesk.dk tager det næste skridt ud i gør-det-selv, ved at lade privatpersoner og erhvervsdrivende lave deres egne juridiske dokumenter.

De fleste af os har vænnet os til at en låneaftale, en ægtepagt eller et testamente kræver en tur til advokaten. Advokaten vil stille en række spørgsmål og på den baggrund udfærdige et dokument. Det betyder, at hvert dokument bliver individuelt fremstillet af advokaten, hvilket er både tidskrævende og omkostningstungt.

Hvorfor ikke lave et online værktøj, der kan stille de samme spørgsmål som advokaten og på den baggrund automatisk generere et juridisk gyldigt dokument? Det er den opgave, som er blevet forsøgt løst med udviklingen af Legal Desk.

Legal Desks dokumentgenerator

Legal Desk sætter dig i stand til at lave dine egne juridiske dokumenter via en specialbygget online formular. Du bliver stillet de samme spørgsmål, som en advokat ville stille og bliver guidet igennem trin for trin, så du føler dig tryg ved dine svar.

På baggrund af svarene og valg bliver der automatisk genereret et juridisk dokument, som du får adgang til med det samme via et online dokumentarkiv.

Så længe du har dine personlige oplysninger ved hånden kan du oprette testamenter, ægtepagter eller stifte et selskab hjemme i stuen.

Når alle data er udfyldt og valideret sendes brugeren igennem et helt standard betalingsflow inden det endelige dokument bliver tilgængeligt på kvitteringssiden til øjeblikkeligt download samt via email.

Processen

Efter de indledende møder og workshops hvor konceptet for formularen kom på plads, blev der bygget en meget simpel prototype som et proof of concept.

Efter at have verificeret at det gav mening for brugerne, samt at det var teknisk muligt blev udviklingen af selve formularmotoren skudt i gang, mens vi sideløbende udarbejdede det endelige design samt informationsarkitektur for resten af sitet.

Tæt samarbejde om dokumentformularerne

Kernepunktet på legaldesk.dk er dokumentformularerne. Deres design, user experience og funktionalitet blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem de to grundlæggere af Legal Desk og Humade.

Selv ved korte juridske dokumenter er der mange staminformationer, der skal være på plads. Det var derfor en udfordring at præsentere spørgsmålene på en sådan måde, at det forblev overskueligt for brugeren og vi undgik meget lange formularer.

Det blev derfor tidligt besluttet at opdele formularerne i delafsnit så brugeren kun skulle forholde sig til en lille del af gangen, men stadig have overblik over hvor langt de er i processen.

Vi gjorde også meget ud af, kun at vise relevante felter i formularerne. Valg vil i mange tilfælde afføde flere eller færre underspørgsmål, der skal udfyldes eller tages stilling til. Ved løbende og automatisk at tilpasse formularen efter den indtastede data, sikres det at brugeren kun skal besvare relevante spørgsmål og brugeren skal ikke selv forholde sig til hvilke informationer der er påkrævede.

Minimum viable solution

Det er vigtigt at komme hurtigt i gang. Fail fast har vi hørt de sidste mange år. Det er billigere og nemmere rettet at lave fejlene i starten.

Ved online services er det vigtig at vælge sine slag og udkæmpe dem ét efter ét. Typisk vil der være rigtig mange idéer og funktionaliteter, som man gerne vil have med. Det er dog vigtigt at identificere den mest forretningskritiske kernefunktionalitet og investere sin ressourcer netop i denne. Når kernefunktionaliteten er på plads, kan man herefter bygge til.

Det er eksempelvis vigtigere at have tydelige og brugbare hjælpebeskeder end fancy animationer, hjælp brugeren til at indtaste korrekt formateret data frem for visualisering af grafer.

Se resultatet her www.legaldesk.dk

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag humade

Vores historie


Fra Klean Kopenhagen til Humade

Vi har eksisteret i mange år