Mange organisationer er under pres

I alle organisationer er der uro. Bliver uroen for stor kan det gå ud over medarbejdernes evne til at løse deres opgaver.

Der kan være uro, som knytter sig til magtstrukturer, beslutninger og forandringer. Anden uro kan handle om relationer der bøvler. Og mange organisationer skal i dag lære at navigere i et stigende pres på ressourcer og kompetencer. Urealistiske forventninger og eksternt pres fra det omgivende samfund give uro.

Uroen har det med at forstærkes, hvis der ikke er steder i organisationen, hvor der kan tales om den. Hvor medarbejdere kan sætte ord på den uro og det pres de føler.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Organisationsterapi tilbyder nye måder at få talt om dette pres 

Sammen skaber vi trygge rum, hvor medarbejdere og ledere kan tale om, hvilke udfordringer de ser fra deres perspektiv, og hvad de ville foretrække i stedet.

Vi taler om prioriteringer, så det er noget, som ledelsen og medarbejderne gør sammen og på en måde, som kan forklares til deres omverden.

Og vi faciliterer samtaler, hvor vi sammen kan udforske og forstå den overordnede udvikling i samfundet, således at der kan sorteres i, hvad der ligger inden for den enkelte medarbejders og organisations råderum, og hvad der kræver dialog med borgere og beslutningstagere.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Refleksive rum med fokus på relationer giver ro

Vi tror på, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i at skabe refleksive rum, hvor alle perspektiver og ideer kan komme i spil.

Her tillader vi os et øjeblik at løfte øjnene fra de konkrete opgaver og i stedet at stoppe op og mærke efter og forholde os til den måde, vi taler sammen om den opgave for, som vi sammen skal løse.

Målet er, at det pres, som rammer mange organisationer i dag, ikke bliver et individuelt pres men en fælles opgave. Og at ingen ledere eller medarbejdere står alene med umulige opgaver uden mening.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Case: Presset organisation medfører modløse medsarbejdere

En større offentlig organisation har mangel på kvalificerede medarbejdere samt store forventninger til den service, som organisationen skal yde kombineret med høje dokumentationskrav. Det har betydet, at det ikke er muligt at løse alle de opgaver, som medarbejderne føler er nødvendige, for at de kan stå inde for deres arbejde. Medarbejderne er modløse og mange går ned med stress. Der har været flere forsøg på at prioritere, men medarbejderne oplever ikke, at det har gjort en forskel. 

En anden vej ind kunne være at skabe refleksive rum, hvor medarbejdere og ledere kan tale om det pres, som de hver især oplever. Hvordan ser det ud fra deres perspektiv? Hvordan føles det? Hvad giver det af problemer for dig? Og hvad vil du foretrække i stedet?

Med det som udgangspunkt tales der videre om den overordnede sammenhæng, organisation indgår i, hvad er unikt for organisationen og hvad er mere systemisk. Når der er etableret tilstrækkelig tryghed og indsigt tales ideer frem og konkrete handlinger aftales.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Opbygger vi gæld i vores organisationer og skubber den rundt

Vi er inspireret af den indsigt, som Susanne Ekman giver i de systemiske forhold, som organisationer er omgivet af, og hvordan nogle af disse kan give stor uro i organisationen.

Susanne er lektor på RUC og har skrevet bogen, Giftig gæld. I bogen ser hun, med udgangspunkt i en række kendte og nye cases, på, hvilke systemiske mekanismer hun mener er på spil i samfundet, som presser organisationer og medarbejdere.

Hendes udgangspunkt er de “sammenbrud”, som vi har set i dele af den offentlige sektor såsom SKAT og sundhedssektoren samt den epidemi af stresssygemeldinger, som præger mange organisationer.

Ifølge Susanne Ekman er det særligt følgende mekanismer, som er på spil:

  • Der opsættes urealistiske vækstforventninger, som der ikke er dækning for.
  • Der sker en selektiv omgang med information (fordele fremhæves, ulemper nedtones, mangler skjules).
  • Omfanget af gælden, som kan tage form af overarbejde, faldende kvalitet i arbejdet eller manglende ydelser til primært svage grupper, bliver tilsløret ved at “skubbe” gælden rundt i systemet (ex. skubbe overarbejde foran sig).
  • Gælden stiger hele tiden og kraftigt (ex. stærkt stigende stresssygemeldinger, medarbejderflugt, opgaver udskydes) og systemet bliver mere og mere sårbart.
  • Processen ender ofte i kollaps af hele sagsområder, som repareres ved at etablere et nyt system af giftig gæld (ex. bevilling af penge som ikke på kort sigt kan stoppe medarbejderflugt)

Spørgsmålet er, hvordan vi i vores organisationer kan bruge denne viden, uden at ende i håbløshed. Vi har talt med Susanne om det, og vores bedste bud er at starte med nogle ærlige og refleksive samtaler, som blotlægger hvad der er på spil netop i voes organisation.

På den baggrund kan vi som det første bedre forstå det som sker og derfor være i det. Og på længere sigt kan vi bruge den ro og viden til at ideudvikle, spille konstruktive input ind op i vores system og dermed bidrage til at bryde de uhensigtsmæssige mønstre, som tærer på vores organisation.

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år