METODE

I Organisationsterapi anvender vi nogle af grebene fra individuel psykoterapi på grupper af mennesker eller på hele organisationer. Terapi betyder egentlig omsorg, og målet med enhver organisationsterapeutisk praksis er at bringe menneskene i organisationen tættere på hinanden, så de får en dybere forståelse for hinanden og det som er vigtigt for dem selv. Med udgangspunkt i interviewguides og gruppesessioner skabes der et trygt fundament for refleksion, så der kan foretages prioriteringer og løses opgaver.

I Organisationsterapi tror vi på, at mennesker i organisationer ikke kun er et middel til at skabe resultater for organisationen, men at det er et mål i sig selv at medarbejderne kan tale frit, udvikle sig og indgå i trygge fællesskaber.

Både menneskeligt og økonomisk er det en god investering at skabe rammerne for, at alle bidrager med deres ideer, at der kan tales konstruktivt om problemer og hvor uenigheder kan rummes og bruges som en positiv kraft til forandring. I en organisation med disse karakteristika er der mening, der træffes bedre beslutninger og medarbejdere performer bedre.

I Organisationsterapi er vi inspireret af narrativ metode, bl.a. som formuleret af Michael White. Et centralt begreb i det narrative er, at vi alle skaber mening gennem det, vi fortæller om os selv og om vores organisation. Vi skaber rum til disse fortællinger, så de bliver synlige for alle og alle kan forholde sig til dem og effekterne af dem. Fokus er ikke i første omgang på løsninger, men overblik og forståelse for den kompleksitet, gruppen eller organisationen står i og at skabe rammerne for at “tåle” også at tale om det, som er konfliktfyldt eller problematisk.

I Organisationsterapi sigter vi mod at åbne medarbejdere og lederes øjne for det større perspektiv, som organisationen indgår i. Alle organisationer er i dag under pres, og meget af dette pres er systemisk i form af krav om effektivisering, digitalisering og bæredygtighed. Målet med en organisationsterapeutisk praksis er at disse ting også tales frem og effekterne af dem drøftes. Og at dette holdes op mod organisationens målsætning i samfundet.

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag humade

Vores historie


Fra Klean Kopenhagen til Humade

Vi har eksisteret i mange år