Vi har en psykoterapeutisk tilgang

I Organisationsterapi anvender vi nogle af grebene fra individuel psykoterapi på grupper af mennesker eller på hele organisationer.

Terapi betyder egentlig omsorg, og målet med enhver organisationsterapeutisk praksis er at bringe menneskene i organisationen tættere på hinanden, så de får en dybere forståelse for hinanden og det som er vigtigt for dem selv.

Vi har udviklet nye samtaleformater med fokus på aktiv lytning, kraftfulde spørgsmål og refleksive rum som styrker innovation og trivsel.

Med udgangspunkt i interviewguides og gruppesessioner skaber vi et trygt fundament for refleksion, så der kan foretages prioriteringer og løses opgaver.

—> Se vores ydelser her

—> Vi tilbyder også individuelle samtaler med coaching og terapi

Vi tror på det kan betale sig at arbejde med relationer

I Organisationsterapi tror vi på, at mennesker i organisationer ikke kun er et middel til at skabe resultater for organisationen, men at det er et mål i sig selv at medarbejderne kan tale frit, udvikle sig og indgå i trygge fællesskaber.

Både menneskeligt og økonomisk er det en god investering at arbejde med trygge relationer. Hermed skabes rammerne for, at alle bidrager med deres ideer, at der kan tales konstruktivt om problemer og hvor uenigheder kan rummes og bruges som en positiv kraft til forandring.

I en organisation med disse karakteristika er der tryghed for den enkelte og arbejdet giver mening. Og ved at bringe ledelse og medarbejdere tættere på hinanden træffes der bedre beslutninger og medarbejdere performer bedre.

Se hvordan vi arbejder med

–> Psykologisk tryghed

—>Bedre innovationsevne 

—> Håndtering af konflikter

Vi er inspireret af narrativ metode

I Organisationsterapi er vi inspireret af narrativ metode, bl.a. som formuleret af Michael White.

Et centralt begreb i det narrative er, at vi alle skaber mening gennem det, vi fortæller om os selv og om vores organisation. Vi skaber rum til disse fortællinger, så de bliver synlige for alle og alle kan forholde sig til dem og effekterne af dem.

Fokus er ikke i første omgang på løsninger, men overblik og forståelse for den kompleksitet, gruppen eller organisationen står i og at skabe rammerne for at “tåle” også at tale om det, som er konfliktfyldt eller problematisk.

Der arbejdes aktivt på at tale problemer ud af personer og ind i et fælles rum, hvor problemerne bliver et fælles anliggende. “Personen er ikke problemet. Problemet er problemet”.

Se hvordan vi arbejder med at skabe —> Ro i organisationer

Se hvordan vi ser —> Stress som en fælles udfordring

Vi ønsker at gøre en forskel

Vi har selv en historie fra komplekse organisationer og projekter, hvor vi ofte har oplevet, at det har været svært at få lov til at tale om det som er svært eller det som virkelig kan gøre en forskel. Og hvor der nogle gange har været meget langt fra ledelsens strategi til medarbejdernes virkelighed.

I Organisationsterapi sigter vi mod at åbne medarbejdere og lederes øjne for det større perspektiv, som organisationen indgår i. Alle organisationer er i dag under pres, og meget af dette pres er systemisk i form af krav om effektivisering, digitalisering og bæredygtighed.

Målet med en organisationsterapeutisk praksis er at disse ting også tales frem og effekterne af dem drøftes. Og at dette holdes op mod organisationens målsætning i samfundet.

Se mere om hvordan vi skaber —> Projekter der præsterer

–> Vores baggrund for at danne Organisationsterapi

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år