Hvorfor præsterer vores projekt ikke

Større opgaver flyttes ofte ud i projekter, det være sig større forandringsopgaver, it-projekter eller implementeringsprojekter.

Her kan projekttrekanten med tid, ressourcer og kvalitet hurtigt blive udfordret. Og relationerne enten i projektgruppen eller ud mod interessenterne kan være vanskelige, særligt når projektet kommer under pres.

Automatraktionen er ofte at “lave en ny plan” eller “skrifte projektlederen”. Men måske der problemerne i virkeligheden handler om urealistiske forventninger eller problemer i relationerne?

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Projekter kan også have brug for organisationsterapi

Organisationsterapi tilbyder med udgangspunkt i en lang erfaring med store og komplekse projekter, herunder it- og forandringsprojekter, reviews af projekter (eller andre større opgaver), som er kørt fast.

Det kan skyldes at scope i projektet er skredet, forventningerne ikke er afstemt eller simpelthen fordi opgaven er svær eller tiden for knap.

Hvordan får gruppen stoppet op på en god måde, får set på hvor problemerne er og hvad der er på spil. Og får brugt den indsigt til at komme et sted hen, hvor der kan handles eller bedes om hjælp hos andre, hvis det er det, som skal til.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Hvordan kommer projektet videre

Organisationsterapi skræddersyr forløb til den enkelte projektgruppe og dens udfordringer med udgangspunkt i omfattende erfaringer med komplekse it- og digitaliseringsprojekter kombineret med et grundigt terapeutisk fundament.

Fokus vil være på sammen med projektgruppen at skabe en gruppe, hvor gode relationer i gruppen ses som et vigtigt aktiv i forhold til at gruppen kan løse opgaven. Og efterlade gruppen med formater til de svære samtaler og prioriteringer.

Der tilføres faglighed omkring de klassiske projektstyringsdiscipliner og der er fokus på at klæde udvalgte medarbejdere på til selv at kunne varetage rollen. Ledelsen får konkrete anbefalinger, som der umiddelbart kan ageres på. Og gruppen får støtte til at implementere anbefalingerne.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Case: Driften har det med at suge ressourcer fra projektet

Der skal implementeres et nyt it-system i organisationen. Implementeringen har ført blot været tænkt som “endnu en driftsopgave”, men det har været svært at få beskrevet og sat gang i opgaven, da “driften” hele tiden bliver prioriteret over den kommende opgave. Ingen føler ansvar for opgaven.

Opgaven startes med et review af situationen og konkret anbefalinger til ledelsen. Dette etableres gennem interviews og gennemgang af skriftligt materiale. Herefter hjælp til udarbejdelse af et beslutningsoplæg om at projektliggøre implementeringsopgaven. Hjælp til etablering af projektgrundlag med projektplan, klar definering af hvem som kan og skal løse hvilke opgaver i forbindelse med implementeringen. Workshops med relevante medarbejdere og ledere med fokus på at få alle ideer og alles faglighed i spil.

Der arbejdes desuden med at etablere et psykologisk trygt rum og ses på relationerne i gruppen. Og grupen får konkrete redskaber til selv at facilitere møder og workshops, hvor problemer og prioriteringerne kan drøftes uden at det medfører konflikter eller stress.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år