Psykologisk tryghed er en vigtig forudsætning for værdiskabelse i organisationer

Uden psykologisk tryghed er det svært at tale frit, stille relevante spørgsmål, bidrage med ideer og dele informationer, som har betydning for opgaveløsningen. Og utrygheden breder sig særligt, hvis medarbejdere oplever, at de straffes for at komme med dårlige nyheder eller nye ideer.

Mangel på psykologisk tryghed er en af de væsentligste grunde til mistrivsel hos medarbejdere og ledere. Og den går ud over organisationens evne til at  agere med udgangspunkt i virkeligheden.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Organisationsterapi kan hjælpe din organisation til at arbejde med psykologisk tryghed

Vi kan facilitere forløb, hvor første skridt er at etablere klare og trygge rammer for at tale sammen på en ny måde. En måde, hvor alle stemmer høres, hvor alle taler fra eget perspektiv og hvor der ikke levnes plads til bedrevidende råd og bedømmelser af andres udsagn.

Det gør vi gennem forskellige interviewformer kombineret med tid til at lytte og reflektere, både i plenum og i grupper. Og vi skaber det trygge rum sammen, hvor både ledere og medarbejdere får lejlighed til at tale ind i, hvad der er vigtigt for dem og innovere sammen.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

 

 

Psykologisk tryghed er et begreb som bl.a. Amy. C. Edmundson har arbejdet med

Amy beskriver i bogen “Den frygtløse organisation”, hvordan forskning viser, at psykologisk tryghed er den væsentligste faktor i at skabe et godt arbejdsmiljø og high-performing teams.

Psykologisk trygge medarbejdere føler, at de kan sige deres mening, stille spørgsmål og tale om relevante risici og bekymringer. Og at en sådan adfærd belønnes. Og man er tryg ved at tale om tingene, som de er.

Og der er også store fordele for ledelsen. Medarbejderne performer bedre og der er større sandsynligheden for, at de beslutninger ledelsen træffer får den ønskede effekt.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

Case: Større medicinalvirksomhed vil arbejde med psykologisk tryghed og high-performing teams

Organisationen havde udfordringer med, at deres scrum-masters ikke altid fik delt erfaringer mellem hinanden om, hvordan de bedst får alle i deres scrum-teams til at bidrage med ideer og engagere sig.

Organisationsterapi organiserede en afdelingsdag, som blev indledt af et internt oplæg om Psykologisk tryghed. Med det udgangspunkt blev en scrum-master interviewet foran plenum om de udfordringer, han havde i forhold til at skabe et velfungerende team.

Herefter gik alle ud i grupper og med udgangspunkt i det indledende interview talte de om egne erfaringer og udfordringer. Alle kom retur, dels med egne erfaringer som kunne tjene som inspiration til den scrum-master som startede dagen, men delte også af deres egne erfaringer.

Til slut blev scrum-masteren igen interviewet og fik mulighed for at reflektere over det, han havde hørt fra sine kolleger.

–> tilbage til forsiden af Organisationsterapi

 

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år