Vores indgang til opgaver er altid at skabe psykologisk trygge samtalerum, hvor vi sammen kan udforske, hvordan organisationens situation ser ud fra forskellige perspektiver.

Nogle gange handler det om at få talt om alt det gode, som allerede sker i organisationen, så det bliver synligt, og så erfaringer deles. Og at få talt det håbefulde frem og bragt ideer og innovation i spil.

Andre gange handler det om at få talt om det som bøvler, og som er usagt på en måde, så det ikke bliver konfliktfyldt og den enkelte persons problem. I stedet hjælper vi hinanden til at se på det svære som en fælles opgave, hvor det er et fælles anliggende først at folde alle forståelser ud og derefter at finde løsninger og veje frem.

Eksempler på ydelser

Afdelingsseminar

Vi faciliterer afdelingsdage eller efteruddannelsesdage. Vi starter altid med at interviewe jer om jeres specifikke udfordringer for at kunne planlægge en relevant dag for jer. Dagen er et mix af teoretiske perspektiver og hands-on øvelser. Overskrifter kan være Opfølgning på medarbejderundersøgelse, Psykologisk tryghed og stress eller Bliv bedre til at dele jeres erfaringer.

Coaching af grupper

Vi hjælper gruppen til at få talt om det svære og det håbefulde på en ny måde, hvor de gældende gruppedynamikker sættes lidt ud af kraft. Vi har fokus på at sikre alle en stemme, at alle taler fra eget perspektiv, og at ideer og erfaringer deles. Overskriften kan være: Det gode samarbejde, Ny start på projektet eller Konflikthåndtering i gruppen

Vi laver også individuelle samtaler –> Se mere her

Vores ydelser spænder vidt og kan altid tilpasses jeres specifikke behov. Vi designer forløbene i tæt dialog med vores kunder. Vores erfaring er, at det er vigtigt, at vi tager os tid til, at processen kommer til at passe til situation.

Vi bruger tid på at sikre, at den ansvarlige leder er involveret, og at rammerne for samtalerne er tydelige og på plads.

Vi foretrækker at komme så tæt på jeres hverdag som muligt. Vi har fokus på at præsentere jer for nye redskaber, ofte i form af interviewguides, som kan bruges i jeres organisation, når vi forlader organisationen.

Eksempler på ydelser

Organisationsterapeutisk forløb

Vi går ind som sparringspartnere  i egentlige organisationsterapeutiske forløb, eksempelvis i situationer, hvor organisationen står overfor større forandringer eller hvis der er brug for at skabe større sammenhæng mellem strategi og virkelighed. Overskrifter kan være: Hvad er forandring for jer, Hvordan får vi forankret strategien i vores dagligdag, Borgerens perspektiver i spil

Ledelsesudvikling

Vi tilbyder sparring til ledere eller enkelte medarbejdere, som har brug for coaching i konkrete situationer eller personlighedsudvikling. Vi giver lederen konkrete værtøjer og interviewguides til det daglige arbejde. Overskrifter kan være:  Nye rum til samtaler mellem ledelse og medarbejdere, Hvordan stiller jeg spørgsmål, der gør en forskel eller Den vanskelige samtale

 

Mere Om Os

Hvem er vi?


Mød teamet

Mød teamet bag

Vores historie


Vores services

Vi har eksisteret i mange år